Bestyrelsen i Sophie og Kirstine Sørensens stiftelsen 1. januar 2017:

  • Karl-Erik jørgensen, formand for Ry Borgerforening
  • Jesper Hanneslund, sognepræst ved Ry Kirke
  • Henrik O. Gravgaard, repræsentant for Mølleskolen
  • Ove Steffens, udpeget af Ry Borgerforenings bestyrelse
  • Kasserer Inge Bergman Rasmussen, udpeget af Ry Borgerforenings bestyrelse
  • Lisbeth Rosbæk, udpeget af Ry Borgerforening
Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | 8680ry@gmail.com