Ry Borgerforening

Ordinær Generalforsamling i Ry Borgerforening 2020

 

Foreningens afholder sin generalforsamling onsdag den 15. april 2020 på Hotel Ry.

 

Vi starter 19.30, og alle foreningens medlemmer er meget velkomne.  

Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | 8680ry@gmail.com