Reservering af Musikpavillonen på havnen 20-02-2016
 28. maj til 2. juni ( pinsen ) 2020           Outdoor festival
 14. juni - 16. august 2020                     Havnekoncerter hver onsdag og hver søndag
 20. juni 2020                                         Reserveret af Per Bjarne Pedersen - fødselsdag - fra 15.00 - 18.00 - tlf. 3020 5075
 08. august 2020                                    Reserveret til bryllup af Kasper Lindberg fra 14.00 - 17.00 - tlf. 28351356 / 28299428
29. august 2020                                     Reserveret til bryllup for Bodil og Ole fra kl. 10.00 - 16.00 -   tlf.40777792 / 28430872
 

Er udlånt til Yoga mandag og onsdag aften. Yogafolkene skal have besked, hvis der skal ske andre aktivitetr på de pågældende ugedage.
Reservering af borde og bænke 09-06-2017
7.5.   - 9.5. 2020    - 10 borde bænkesæt til bestyrelsesmedlem Henrik
30.6. - 4.8. 2020    - Alle bænke til fællessang på Himmelbjerget - Max Hvarregaard / Ry Borgerforening
12.5. - 14.5.2020   - Alle borde og bænke til Lions Kildebjerg Motionsløn - Lions
28.5. - 1.6.2020   -   Alle borde og bænke til Pinsearrangement - Ry Borgerforening
Reservering af de 59 polstrede klapstole ( Havnekoncert ) 05-06-2019
6. juni - 18. august 2020 - Reserveret til Havnekoncerterne
Reservering af Klik-Gulv - 96 stk. 50 x 50 cm. 20-06-2016
14. juni 2020 - Udlånt til havnekoncerts åbningskoncert med TONICA
Reservering af RYST sejlene - sejlene opbevares på Himmelbjerggården 20-02-2016
 12.5. - 14.5. 2020                      Reserveret begge sejl til Lions Motionsløbet
 
RYST sejl opstillings montage - Sejl opbevares på Himmelbjerggården 18-04-2016
Fastgør midterpunktet, der hvor teltstangen skal stå. Mål ud til teltpløkkerne der fra.

- Træk fra midten snoren lige ud modsat hvor indgangsåbningen skal være, og sæt den 1. pløk i.
- Sæt endesnoren i den 1. pløk og midterpunktet og træk til højre og sæt 2. teltpløk i.
- Sæt endesnoren i den 2. pløk og midterpunktet og træk til ventre og sæt den 3. pløk i.
- Sæt endesnoren i den 3. pløk og midterpunktet og træk til højre og sæt den 4. pløk i.
- Sæt endesnoren i den 4. pløk og midterpunktet og træk til venstre og sæt den 5. pløk i.

Når alle 5 pløkker er fastgjort, bankes de helt i bund med let skråstilling. ( minus 3 cm. ) Pløkkerne mærkes med "minebånd, da de elles er meget svære at finde ).

Herefter foldes sejlet ud og pløkhætterne fastgøres.
Nu samles midterstangen og fastgøres i toppen og sejlet kan rejses af 3 voksne.
Når sejlet er rejst skal det strammes op på midterstangen

HUSK: Snoren er 15 - 20 cm. for lang, så der skal trækkes fra når pløkkerne sættes i.
Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | 8680ry@gmail.com