Reservering af Musikpavillonen på havnen 20-02-2016
17. juni - 12. august 2018                    Havnekoncerter hver onsdag og hver søndag
07. juli 2018                                       - B-reservation fra 10.00 - 16.00 Carina Glinvad Andersen 2844 3700
Reservering af borde og bænke 09-06-2017
15. - 18. september 2017 - Ry City v/Chr. Berger - alle borde og bænke.
25 november 2017 - Alle borde og bænke er udlånt til Lions Julebanko.
16. og 17. maj 2018 - Alle borde og bænke er udlånt til Lions Motionsløbet på Kildebjerg.
Reservering af RYST sejlene 20-02-2016
16. og 17. maj 2018        -  Begge sejl udlånt udlånt til Lions Motionsløb på Kildebjerg
18. - 19. -20. maj 2017   -  Begge sejl udlånt til Ry Outdoor
RYST sejl opstillings montage 18-04-2016
Fastgør midterpunktet, der hvor teltstangen skal stå. Mål ud til teltpløkkerne der fra.

- Træk fra midten snoren lige ud modsat hvor indgangsåbningen skal være, og sæt den 1. pløk i.
- Sæt endesnoren i den 1. pløk og midterpunktet og træk til højre og sæt 2. teltpløk i.
- Sæt endesnoren i den 2. pløk og midterpunktet og træk til ventre og sæt den 3. pløk i.
- Sæt endesnoren i den 3. pløk og midterpunktet og træk til højre og sæt den 4. pløk i.
- Sæt endesnoren i den 4. pløk og midterpunktet og træk til venstre og sæt den 5. pløk i.

Når alle 5 pløkker er fastgjort, bankes de helt i bund med let skråstilling. ( minus 3 cm. ) Pløkkerne mærkes med "minebånd, da de elles er meget svære at finde ).

Herefter foldes sejlet ud og pløkhætterne fastgøres.
Nu samles midterstangen og fastgøres i toppen og sejlet kan rejses af 3 voksne.
Når sejlet er rejst skal det strammes op på midterstangen

HUSK: Snoren er 15 - 20 cm. for lang, så der skal trækkes fra når pløkkerne sættes i.
Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 8689 1833 | karl@privat.dk