Reservering af Musikpavillonen på havnen 20-02-2016
  14. juni - 16. august 2020                    Havnekoncerter hver onsdag og hver søndag
  20. juni 2020                                        Reserveret af Per Bjarne Pedersen - fødselsdag - fra 15.00 - 18.00 - tlf. 3020 5075
   08. august 2020                                  Reserveret til bryllup af Kasper Lindberg fra 14.00 - 17.00 - tlf. 28351356 / 28299428
 

Er udlånt til Yoga mandag og onsdag aften. Yogafolkene skal have besked, hvis der skal ske andre aktivitetr på de pågældende ugedage.
Reservering af borde og bænke 09-06-2017
30.6. - 4.8. 2020   - Alle stole til fællessang på Himmelbjerget - Max Hvarregaard
12.5. - 14.5.2020  - Alle borde til Lions Kildebjerg Motionsløn
20.5. - 22.5. 2020 - Alle borde og stole til Knud Martin
28.5. - 1.6.2020 -    Alle borde og bænke til Ry Outdoor
Reservering af de 59 polstrede klapstole ( Havnekoncert ) 05-06-2019
6. juni - 18. august 2020 - Reserveret til Havnekoncerterne
Reservering af Klik-Gulv - 96 stk. 50 x 50 cm. 20-06-2016
14. juni 2020 - Udlånt til havnekoncerts åbningskoncert med TONICA
Reservering af RYST sejlene 20-02-2016
 12.5. - 14.5. 2020                      Reserveret begge sejl til Lions Motionsløbet
 
RYST sejl opstillings montage 18-04-2016
Fastgør midterpunktet, der hvor teltstangen skal stå. Mål ud til teltpløkkerne der fra.

- Træk fra midten snoren lige ud modsat hvor indgangsåbningen skal være, og sæt den 1. pløk i.
- Sæt endesnoren i den 1. pløk og midterpunktet og træk til højre og sæt 2. teltpløk i.
- Sæt endesnoren i den 2. pløk og midterpunktet og træk til ventre og sæt den 3. pløk i.
- Sæt endesnoren i den 3. pløk og midterpunktet og træk til højre og sæt den 4. pløk i.
- Sæt endesnoren i den 4. pløk og midterpunktet og træk til venstre og sæt den 5. pløk i.

Når alle 5 pløkker er fastgjort, bankes de helt i bund med let skråstilling. ( minus 3 cm. ) Pløkkerne mærkes med "minebånd, da de elles er meget svære at finde ).

Herefter foldes sejlet ud og pløkhætterne fastgøres.
Nu samles midterstangen og fastgøres i toppen og sejlet kan rejses af 3 voksne.
Når sejlet er rejst skal det strammes op på midterstangen

HUSK: Snoren er 15 - 20 cm. for lang, så der skal trækkes fra når pløkkerne sættes i.
Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | karl@privat.dk