Nyheder fra før 1945 i Ry Borgerforening

30-10-1943 Fjeldsted forærer en søgrund til Ry Håndværker- og Borgerforening
en allestedsnærværende førstelærer P. K. Fjeldsted og hans hustru, Agnete, forærer foreningen en grund ved Gudenåen, der i dag bruges som bådeplads.

27-10-1942 Ry og Omegns Landboforening stiftes
Ry og Omegns Landboforening stiftes på foranledning af Ry Håndværker- og Borgerforening under mottoet “Samarbejde mellem Land og By”.

01-08-1942 Ry Håndværker- og Borgerforening overtager “Turisthotellet”
Ry Håndværker- og Borgerforening overtager “Turisthotellet” (Hotel Gudenå) på Klostervej. Hotellet, som var nabo til det daværende “Højskolehotel”, var blevet oprettet i 1918 som “Bloch´s Hotel”.

02-12-1940 Første luftalarm i byen
Første luftalarm i byen.

26-09-1940 Kong Christian den 10.´s 70 års fødselsdag fejres
Kong Christian den 10. ´s 70 års fødselsdag var også en lejlighed til at komme sammen. I den anledning arrangerede Turistforeningen, Arbejdernes Fællesorganisation, Ung­domsforeningen og Håndværker- og Borgerforeningen en fest på Turisthotellet. 600 mennesker deltog i festen, der bød på sang og taler.

01-09-1940 Danskerne rykkede sammen 
Besættelsen blev en tid, hvor danskerne rykkede sammen og fandt bekræftelse i sammenholdet. Håndværker- og Borgerforeningen var med til at arrangere fællessang i højskolehaven. Ikke færre end 1.000 mennesker var mødt frem.

02-05-1940 De allierede angriber flyvepladsen i Gl. Rye
De allierede angriber flyvepladsen i Gl. Rye. Bombardementet kunne mærkes helt til Ry. Husene rystede og vinduerne klirrede, og der herskede stor frygt i byen på grund af mange fuldt lastede tyske benzintankvogne, der stod ved rampen på stationen.

19-04-1940 Tyske tropper besætter Ry Højskole
Tyske tropper besætter Ry Højskole.

09-04-1940 Danmark besættes
Danmark besættes af den Tyske Værnemagt. Rye Flyveplads besættes straks.

1940 Ry har nu 1.306 indbyggere
Ry har nu 1.306 indbyggere

11-04-1938 Havnekiosken åbner
Ry Håndværker- og Borgerforening etablerer “Havne­kiosken” i bådehavnen.

07-09-1937 Sognerådet overtager biblioteket
Dover Sogneråd overtager biblioteket efter Ry Håndværker- og Borgerforening, hvorefter det blev drevet som et offentligt kommunebibliotek.

14-05-1937 Ry får en vejvisersøjle med eget byvåben
En vejvisersøjle opføres på “Trianglen” og på denne er der bl.a. støbt i bronze byens nye byvåben.

25-04-1921 Bådehavnen åbnes
Ry Håndværker- og Borgerforening etablerer bådeplads i bådehavnen.

1921 Vandværk i Ry
Der laves et fælles vandværk i Ry.                   

1921 1.035 indbyggere i Ry
Ry har nu 1.035 indbyggere og har 168 huse.

04-08-1920 Bådehavnen anskaffes til Ry borgerne
Ry Håndværker- og Borgerforening køber en ejendom ved Lillesø (bådehavnen)

11-03-1914 Svendeprøvekommissionen stiftes
Ry Håndværker- og Borgerforening tager initiativ til at Svendeprøvekommissionen stiftes.

31-10-1909 Ry Kirke indvies
Ry Kirke indvies i overværelse af mere end 500 mennesker. Den kostede i alt 24.704 kr.

1909 185 elever på skolen
Der er nu 185 elever på skolen, og der bliver ansat en andenlærer.

1909 Mariemunde broen åbnes
Vejen til Alling og Silkeborg fra Ry over Skimming Kjær og Mariemunde åbnedes langs banen. Vejen til Alling gik tidligere øst om Knudsø gennem Tulstrup og Tørring. Broen over Mariemunde blev opført i 1908.

1909 Flere Ry borgere i sognerådet
Stationsbyens vælgere var nu blevet så mange, at hele tre af de i alt syv sognerådsmedlemmer kom fra stationsbyen.

1908 Gadelampe i Ry
På foranledning af Ry Håndværker- og Borgerforening tændes den første gadelampe i byen.

12-10-1906 Ry og Omegns Turistforening stiftes
På foranledning af Ry Håndværker- og Borgerforening stiftes Ry og Omegns Turistforening.

01-07-1906 Bibliotek i Ry
Ry Håndværker- og Borgerforening stifter den selvstændige institution “Ry Folkebog­samling” (bibliotek). Et bogudvalg under foreningen overtager bogsamlingen igen den 20. november 1920.

1906 Indsamling til kirkebyggeri
Anført af Dansk Kvindesamfunds Ry afdeling samles der penge til kirkebyggeri.

1906 Vejnavne i Ry
Det blev vedtaget, at vejene i byen fik navne. Og understreget, at det skulle være vejnavne og ikke gadenavne.
De første, der blev døbt, var Kyhnsvej, Klostervej, Møllevej (nu Bodalsvej), Fredensvej, Skanderborgvej og Enghavevej.

1906 Over 600 indbyggere i Ry
Ry har nu 692 indbyggere.

18-09-1904 Den første fugleskydning i Ry
Den første fugleskydning finder sted, og dermed indledes indledes et traditionsrigt medlemsarrangement.

1904 Udsigtspunkt i Ry
Ry Håndværker- og Borgerforening fik gjort udsigtspunktet ved Lynghoved (Kyhnsminde) tilgængeligt.

1902 Legeplads i Ry
Sognerådet siger nej til en legeplads ved skolen i Ry, men byens borgere vil noget andet!

1900 Markeder i Ry
De store markeder, der hidtil er holdt i Gl. Rye, flyttes til Ry Stationsby.

1900 Dover og Venge deles i to selvstændige kommuner.
Dover og Venge deles i to selvstændige kommuner. Ry får sin første mand, postbud Julius Christensen, i sognerådet.

1900 Nu 99 huse i Ry by
Der er nu 99 huse og 596 indbyggere i Ry by.

01-07-1895 Teknisk Skole stiftes
Ry Håndværker- og Borgerforening stifter byens tekniske skole.

01-01-1895 Ry Håndværker- og Borgerforening stiftes

Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | 8680ry@gmail.com