Formænd i Ry Borgerforening
   
1895 Skomager M. Mathiasen
1899 Stationsforstander Kragh
1900 Malermester S. Christensen
1904 Førstelærer P. K. Fjeldsted
1905 Trafikassistent Israelsen
1905 Førstelærer P. K. Fjeldsted
1912 Snedkermester C. Rasmussen
1922 Bagermester Kjærgaard Olesen
1924 Isenkræmmer Valdemar Müller
1925 Snedkermester C. Rasmussen
1927 Murermester O. Mikkelsen
1929 Ingeniør N. M. Hansen
1941 Gartner J. Juhl
1943 Direktør K. Mogensen
1948 Skræddermester E. Rasmussen
1952 Bankdirektør K. Jensen
1960 Blikkenslagermester Ove Steffens
1961 Gartner Gunnar Knudsen
1968 Postmester H. J. W. Nørgaard
1969 Konstruktør Leo Nielsen
1975 El-konsulent Anders Aarestrup
1979 Direktør Karl-Erik Jørgensen
1981 Arkitekt Arne Steen Olesen
1982 Konsulent Georg Hestbech
1982 Tømrermester Bent Knudsen
1986 Direktør Torben Mogensen
2000 Turistchef Inge Andersen
2004 Blikkenslagermester Ove Steffens
  2017             Skoleleder  Leif Laursen
  2022.            Pensioneret direktør Karl-Erik Jørgensen
Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | 8680ry@gmail.com