Formænd i Ry Borgerforening
   ( Ry Håndværker- of Borgerforening )

1895   Skomager M. Mathiasen
1899   Stationsforstander Kragh
1900   Malermester S. Christensen
1904   Førstelærer Peder Kristian Fjeldsted
1905   Trafikassistent Israelsen
1905   Førstelærer Peder Kristian Fjeldsted
1912   Smedemester C. Rasmussen
1922   Bagermester Kjærgaard Olesen
1924   Isenkræmmer Valdemar Müller
1925   Smedemester C. Rasmussen
1927   Murermester O. Mikkelsen
1929   Ingeniør N. M. Hansen
1941   Gartner J. Juhl
1943   Direktør Karl Mogensen
1948   Skræddermester E. Rasmussen
1952   Bankdirektør Knud Jensen
1960   Blikkenslagermester Ove Steffens
1961   Gartner Gunnar Knudsen
1968   Postmester H. J. W. Nørgaard
1969   Konstruktør Leo Nielsen
1975   El-konsulent Anders Aarestrup
1979   Direktør Karl-Erik Jørgensen
1981   Arkitekt Arne Steen Olsen
1982   Konsulent Georg Hestbech
1982   Tømrermester Bent Knudsen
1986   Direktør Torben Mogensen
2000   Turistchef Inge Andersen
2004   Blikkenslagermester Ove Steffens
2017   Skoleleder Leif Laursen
2022   Direktør Karl-Erik Jørgensen

 
Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | 8680ry@gmail.com