Ry Borgerforenings søgrund på Hostrupvej i Ry


Al færdsel på søgrunden er på eget ansvar.

Medlemmer af Ry Borgerforening
kan leje en bådplads til en robåd eller kano på foreningens grund. Der er plads og tilladelse til 10 enheder.

Der må kun benyttes påhængsmotor på max. 4,5 HK og kun for 2 både på hele broanlægget, hvorfor der skal være indgået aftale med Ry Borgerforening, såfremt der ønskes benyttet påhængsmotor.


De til søgrunden og broanlægget knyttede betingelser og aftaler skal efterleves punktligt.
 
Lejebetingelser:
Den årlige leje er fra 1. januar til 31. december og skal være indbetalt senest 15. marts. Manglende rettidig betaling betyder automatisk ophør af lejemålet.
Evt. henlagt båd på pladsen/broanlægget vil blive bortfjernet for bådejers regning og risiko ved manglende betaling.
 
Bådpladsleje pr. år:
Bådpladslejen er 1.500 kr. pr. år

Lejeregulering:
Foreningen forbeholder sig ret til lejereguleringer med 6 måneders varsel gældende fra den førstkommende 1. januar

Opsigelse:
Lejemål kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Særlige forhold:
Lejeaftalen kan til enhver tid opsiges eller lejebetingelser kan ændres, såfremt myndighederne ændrer betingelserne for retten til at drive bådudlejning fra søgrunden.

 

Alle fartøjer skal være mærket med registreringsnummer fra myndighederne.

Alle fartøjer skal være forsvarligt bundet til broanlægget.

Alle fartøjer skal være i vandet fra 1. april til 1. november, da grunden i perioden skal være til glæde og rådighed for alle foreningens medlemmer, samt der skal være ryddet for vedligeholdelse af arealet.

Tilbage til foreningens forside

Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | 8680ry@gmail.com