Ry Borgerforenings søgrund på Hostrupvej i Ry


Al færdsel på søgrunden er på eget ansvar.

Medlemmer af Ry Borgerforening
kan leje en bådplads til en robåd, kajak eller kano på foreningens grund. Der er plads og tilladelse til fortøjning af 10 enheder.
Der er stativ til opbevaring af 4 kajakker.

Der må kun benyttes påhængsmotor på max. 4,5 HK.


De til søgrunden og broanlægget knyttede betingelser og aftaler skal efterleves punktligt.
 
Lejebetingelser:
Den årlige leje er fra 1. januar til 31. december og skal være indbetalt senest 15. marts. Manglende rettidig betaling betyder automatisk ophør af lejemålet.
Evt. henlagt båd på pladsen/broanlægget vil blive bortfjernet for bådejers regning og risiko ved manglende betaling.
 
Bådpladsleje pr. år:
Bådpladslejen er 1.500 kr. pr. år

Lejeregulering:
Foreningen forbeholder sig ret til lejereguleringer med 6 måneders varsel gældende fra den førstkommende 1. januar

Opsigelse:
Lejemål kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Særlige forhold:
Lejeaftalen kan til enhver tid opsiges eller lejebetingelser kan ændres, såfremt myndighederne ændrer betingelserne for retten til at drive bådudlejning fra søgrunden.

 

Alle bååde skal være mærket med registreringsnummer fra myndighederne.

Alle både skal være forsvarligt bundet til broanlægget.

Søgrundens historie:

Ry Borgerforening købte 1. august 1942 ”Turisthotellet” ( som senere blev omdøbt til hotel ”Gudenå” ) beliggende Klostervej 32, Ry. Hotellet blev solgt 1. december 1953.
 
Skoleinspektør Peder Kristian Fjeldsted og hustru Agnete Fjeldsted forærer Ry Borgerforeningen søgrunden 30. oktober 1943, således hotellets gæster og foreningens medlemmer kunne få adgang til Ry Møllesø og Gudenåen.

Tilbage til foreningens forside

Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | 8680ry@gmail.com