Ry Borgerforening
 


 

Ansøgninger til Ry Borgerforening

 
 
Ry Borgerforening er en almennyttig forening som virker for udvikling og socialt samvær for borgerne i Ry.

 
 
Ry Borgerforening modtager mange ansøgninger, hvorfor vi skal opfordre ansøgere til at være opmærksom på følgende:
 
  • Vi støtter normalt kun aktiviteter i Ry by området i begrænset omfang.
  • Vi giver kun støtte til foreninger ved samarbejde om arrangementer med vort logo.
  • Ansøgninger skal være angivet med formål og vedhæftet et budget.
  • Ved større projekter skal medsendes en handlingsplan.
  • Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før bestyrelsesmøderne.
  • Ry Borgerforening afholder bestyrelsesmøder den 2. onsdag i måneden.
  • Ansøgninger skal, så vidt det er muligt for ansøgeren, fremsendes pr. e-mail til foreningens formand  Karl-Erik Jørgensen  8680ry@gmail.com 

 

 
Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | 8680ry@gmail.com