Sidste nyheder om Ry Borgerforening

SENESTE NYT  FRA  RY BORGERFORENING


Havnekiosken i Ry er udvidet og moderniseret for ca. 2 mill. kroner. Der er opført en tilbygning med en helårscafe og et madpakkerum.
Havnekiosken har fået ny forpagter fra 2016, da vi har lavet en aftale med Hotel Julsø. Havnekiosken har samtidig ændret navn til LAKESIDE.


 


Ry Borgerforening indviede sin nye musikpavillon

Søndag d. 22. juni 2014


Ry Borgerforening og Ry Rotary indviede en ny musikpavillon på havnen i Ry 22. juni.

En investering til 700.000 kr.


I musikpavillonen vil vi sommeren igennem arrangere 17 havnekoncerter. 

Det er en fast tradition i Ry, at der hver onsdag og søndag aften holdes havnekoncerter med gratis adgang og 1 times god folkelig underholdning.

Havnekoncerterne er altid kl. 19.30 - fra 22. juni til 17. august 2014.

Se programmet på Havnekoncerternes hjemmeside www.havnekoncerter.dk


 

Borgerforeningen i Ry skifter navn efter 119 år


Nyt navn til byens lokale Borgerforening
Ry Håndværker- og Borgerforening har skiftet navn til Ry Borgerforening. Navneændringen blev vedtaget på foreningens generalforsamling den 9. april 2014.

Siden foreningen blev stiftet i 1895 har Ry Håndværker- og Borgerforening haft samme navn, men bestyrelsen tager nu til efterretning, at medlemmerne gennem flere år har foreslået et mere mundret navn.

Foreningens navn skal afspejle foreningens virkefelt. Ry Borgerforening er en almennyttig forening til gavn for Ry bys borgere, med 40 – 50 arrangementer om året, deltagelse i udvikling af byen og et talerør for området. Det er også det foreningens ser som sit formål fremover.

Kampagne efter nye medlemmer
Foreningen har ændret sit logo, lavet en ny hjemmeside og vil aktivt orientere gennem Facebook.

Nyhedsbrev og annoncering i Ry Ugeavis
Foreningen har målrettet sin orientering gennem nyhedsbreve, og glæder sig over, at næsten 300 modtager et nyhedsbrev hver måned. Foreningen orientere samtidig gennem en månedlig annoncering i Ry Ugeavis, og har set gode resultater med mange udsolgte arrangementer.

Har vore medlemmer ikke mulighed for at modtage vort nyhedsbrev digitalt, fremsender vi gerne nyhedsbrevet pr. almindelig post.

Flere medlemmer - mere styrke
Denne opdatering af foreningen, skal rette sig mod en kampagne efter nye medlemme. Målet er mindst 100 nye husstandsmedlemmer det næste år. Foreningen har i øjeblikket knap 700 husstandsmedlemmer i Ry området. Det svarer til ca. 1/4 af borgerne.

Hjælp bestyrelsen med at skaffe nye medlemmer ved at din nabo, din gode ven eller arbejdskollega også synes, at vi er en forening, der ha ret virke, som man naturligt gerne vil være en del af.

Ny generation skal føle vi også er deres forening
Bestyrelsen ser det som en stor og kærkommen udfordring, at vi kan få en dialog gennem medlemsskab med de unge familier, samtidig med, at de mangeårige og mere modne medborgere stadig føler vi har focus på deres behov.

Ry Borgerforening vil arbejde efter, at vi er en forening der naturligt er initiativtager og talerør for alle interesser i Ry området.

Lagt på af webmaster 12.6.2014
Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | 8680ry@gmail.com