Orientering til musikere og grupper

 
Hvornår og hvad tid?
Der arrangeres hver sommer 18 – 19 sommerkoncerter i foreningens musikpavillon på Ry Bådehavn
Vi starter normalt den 3. søndag i juni og slutter den 2. søndag i august.
Der er koncert i perioden hver søndag og hver onsdag fra kl. 19.30 – 20.30.
Koncerterne er gratis, og det forventes at der kommer mellem 150 - 800 tilhørere.
Sæsonen stater normalt med harmoniorkestret TONICA, og slutter med Ry Jazzværk, der med fuld musik kommer sejlende med ”Gl. Turisten” og afslutter koncertrækken på festlig vis.. Der er således 15 koncerter der skal besættes.
 
Økonomi!
Da vi har et meget begrænset beløb til at afholde koncerterne for, kan vi ikke tilbyde honorar for de optrædendes medvirken - men vi kan yde tilskud til dækning af jeres transportomkostninger/eller andre udgifter /gear mv. efter nærmere aftale.
Derudover, hvad der ikke kan gøres op i penge, vil I få rigelig omtale i dagbladene med billeder både før og efter koncerten.
Det beløb vi aftaler, overføres via bank til den konto I opgiver til os på tilmeldingsblanketten. Beløbet overføres altid der efterfølgende onsdag efter koncertens afholdelse.
 
Har I lyst til at være med?
Hvis I har lyst til at være med, enten for første gang eller igen, vil vi opfordre jer til at sendes en mail til et af udvalgets medlemmer, og vi vil derefter fremsende et skema I bedes udfylde med hensyn til hvilke dage I kan optræde. Skemaer fremsendes medio februar.
Den eneste betingelse er at det skal være en Live Koncert.
Skriv lidt om jer selv i tilmeldingen, bl.a. hvor I har spillet før (koncerter, festivals, fester o.l.)  
 
Spillestedet:
Spillestedet er Havnepavillonen på Ry bådehavn. 
Det er en åben pavillon, hvor selv den mindste blæst kan virke generende, så tag klemmer med til at fastholde noder. Det er også en god ide at tage solbriller med, da solen står lavt på denne tid og kan være generende.Der forefindes 220 volt på stedet, og erfaringerne viser, at det er absolut nødvendigt at bruge PA anlæg for at kunne høres på pladsen.Det forventes, at alle musikere og grupper selv sørger for alt nødvendigt udstyr for at gennemføre koncerterne inkl. evt. stole.
 
Har I brug for at få yderligere information, så ring på nedenstående telefonnummer eller mail mig
 - Karl-Erik Jørgensen - Tlf: 4255 1833 - email: havnekoncerter@gmail.com
Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | 8680ry@gmail.com