Stationstorvet / Klostervej i Ry skal omdannes til en grøn gågade

I maj 2017 gik  omdannelsen af Stationstorvet i Ry i gang. Første etape omhandler nye belægninger på Klostervej på strækningen fra Skanderborgvej til Stationsbygningen. Stykket skal omdannes til gågade, kantsten skal fjernes, og hele området skal flyde sammen. Der bliver etableret grønne oaser, og de eksisterende træer bliver suppleret med nye. Ligeledes bliver der rejst nye lysmaster og gjort plads til faciliteter til ophold og fysisk aktivitet.
 
Hvad er målet med projektet ?
Målet er at at tilføre mere liv i midtbyen. Både visuelt og funktionelt skal Stationstorvet understrege byens identitet som stationsby midt i naturen. Ideerne til Stationstorvet bygger på input fra et borgermøde og idévikling i en midtbygruppe bestående af Ry City, Ry Borgerforening, Ry Højskole, Museum Skanderborg og VisitSkanderborg.

Hvornår er etape 1 færdig ?
 Med et grønt greb og en torvehal i kraftigt tømmer - tegnet af arkitekt Jesper Danø - trækkes så at sige naturen ind i byen. Stationstorvets belægning og indretning, der er tegnet af landskabsarkitekt Stephan Gustin og udgør første etape, forventes at stå færdigt til 1. september 2017.

Hvornår er etape 2 med torvehallen færdig ?
Torvehallen udgør anden etape, der først starter op til efteråret med færdiggørelse ca. 1. november 2017. Etape 2 finansieres af Kvickly Ry ( Tryg Fonden ) gennem en ”Bonkampagne” organiseret af Ry City.
Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | karl@privat.dk