Nyt bibliotek – et mødested ved Klostervej – og nyt navn

 
Bibliotekets fysiske indretning bliver et bibliotek delt i to dele
 
Mindre del er vendt ud mod Klostervej
I den del af den tidligere af brugsbygning, som vender ud mod Klostervej, og som senest har indeholdt et kunstgalleri, vil man skabe et sted, hvor folk kan mødes, vente på toget eller måske sidde og arbejde. Denne del af biblioteket går hen til omtrent midt på Klostertorv, hvor der er en indgang til tøjbutikken Toft.  .
 
Den større del – biblioteksdelen – er vendt ud mod Klostertorvet
Her vil ske store ændringer i den del af byggeriet som skal huse den egentlige biblioteksdel. Gennemgangen mellem Flüggers gamle butik og den tidligere boghandel bliver sløjfet, så de to bygninger kommer til at hænge sammen. I den tidligere boghandel og skobutik ved siden af skal bøgerne og borgerservice være.
Det bliver indrettet med reoler, som kan rulles ud til siden, så der bliver plads til arrangementer som f.eks. foredrag eller musikindslag. Længst inde i lokalet bliver der et depot, og ved siden af får egnsarkivet til huse.
 
To indgange – biblioteket og politiet
I den tidligere Flügger-butik bliver der kontorer ud mod Klostertorv, mens politiet får et lokale, der vender ud mod Enghavevej.
 
 
Meget fleksibel indretning
Ved funktionerne i biblioteket lægger man vægt på, at det bliver meget fleksibelt
Biblioteket skal være et aktivitets- og samlingssted for byens borgere. Der skal være mulighed for både spontane og planlagte møder, men ikke faste møder. Det betyder, at lokaler og lokaler skal være multifunktionelle, fleksible og delevenlige.
 
Plads til udstillinger
Der vil blive mulighed for skiftende kunstudstillinger specielt med lokal kunst. Der skal  nedsættes en brugergruppe, som skal sørge for at udfylde og koordinere aktiviteterne på biblioteket, og sikre at brugerne får ejerskab til de nye muligheder i midtbyens bibliotek.   
Ry Borgerforening | Webmaster Karl-Erik Jørgensen | 8680 Ry | 4255 1833 | karl@privat.dk